Ви є тут

Абітурієнту - спеціальності

Шановний абітурієнт

Загальна інформація про галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», кваліфікація бакалавр з економіки підприємства

Кафедра є випускною з підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» й готує економістів широкої спеціалізації для роботи на посадах: перших керівників підприємств і їхніх заступників, керівників економічних служб і відділів.

Студенти вже на 5-му курсі спроможні розробляти плани розвитку підприємств і інвестиційні проекти; визначати ефективні стратегії маркетингу і виробництва; моделювати різні сценарії розвитку підприємства; проводити всебічний аналіз проектів, в т.ч. аналіз загальної ефективності, чутливості, аналіз ефективності проекту для окремих його учасників; проводити бюджетування в рамках реалізуючих проектів.

Випускники Європейського університету за спеціальністю «Економіка підприємства» можуть обіймати посади:

 • керівників промислових підприємств;
 • банківських установах;
 • податкових органах;
 • очолювати підприємницькі структури;
 • завідувачами економічних підрозділів управлінь;
 • керівниками науково-дослідних інституцій;
 • економістами-діагностиками;
 • провідними спеціалістами державних адміністрацій всіх рівнів управління; доцентами вищих навчальних закладів.

Загальна інформація про галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», кваліфікація бакалавр з фінансів і кредиту

Мета кафедри фінансів — готувати висококваліфікованих фахівців з фінансів — конкурентоспроможних на ринку праці, навчивши їх ефективно використовувати набуті знання і практичні навички з організації фінансів підприємств, з управління державними, міжнародними фінансами та з організації роботи на фінансовому ринку. Основне завдання кафедри — підготувати випускників до самостійного прийняття фінансових рішень на мікро та макрорівнях економіки, сфери міжнародних фінансів шляхом оптимізації співвідношення навчально-методичної та наукової роботи.

Випускники кафедри фінансів підготовлені для роботи в умовах ринкових відносин на підприємствах усіх форм власності, аудиторських і консультативних фірмах, в фінансових організаціях, органах державного управління, а також в науково-дослідних інститутах, технікумах (коледжах).

Випускники можуть займати такі посади:

 • керівник підприємства, установи чи організації (генеральний директор об'єднання підприємств, директор підприємства, керуючий комерційним банком, керуючий департаменту мережі Національного банку України);
 • президент спілки, асоціації;
 • головний державний податковий ревізор: керівник фінансових, адміністративних підрозділів;
 • інспектори податкової служби;
 • викладачі вищих навчальних закладів;
 • керівники науково-дослідних підрозділів;
 • завідувач фінансового управління (відділу, підрозділу);
 • фінансовий менеджер; керівник (спеціаліст) страхової компанії;
 • керівник (спеціаліст) податкової адміністрації;
 • спеціаліст фондової біржі або інвестиційного фонду;
 • спеціаліст апарату центральних місцевих органів влади;
 • керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів (головний економіст);
 • науковий співробітник у наукових закладах та організаціях.

Загальна інформація про галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», кваліфікація бакалавр з обліку і аудиту

Студентів зі спеціальності готують висококваліфіковані фахівці в галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ.

Підготовка фахівців здійснюється з широким використанням комп'ютерних технологій бухгалтерського обліку, економічного і фінансового аналізу та аудиту на базі програмного продукту «1С: Бухгалтерія», „Парус” та Експерт-аудит, міжнародних стандартів обліку і аудиту.

Випускники Європейського університету за спеціальністю «Облік і аудит» можуть обіймати посади:

 • керівників бухгалтерських підрозділів (головних бухгалтерів) в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності, а також в органах державної влади України;
 • головними державними податковими ревізорами;
 • головними інкасаторами податкової служби;
 • головними аудиторами;
 • спеціалістами фондової біржі або інвестиційного фонду;
 • спеціалістами фінансових управлінь;
 • президентами спілки чи асоціації бухгалтерів і аудиторів;
 • викладачами вищих навчальних закладів з зазначеної спеціальності;
 • науковими співробітниками в науково-дослідних установах.