Ви є тут

Новини - наукова діяльність

Наукова діяльність

...

Студентка Запорізької філії Європейського університету 5 курсу денної форми навчання

Тверда Анастасія Василівна

Приймала участь в І Міжнародній науково – практичній студентській конференції, яка проходила у Дніпропетровському університеті економіки і права у 2010 році.

Науковий керівник: зав. заочним відділенням Сметаніна А.В.

ПРО СТРАТЕГІЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У поточному навчальному році Тверда Анастасія Василівна також доповідала на ІІ Міжнародній науково – практичній студентській конференції з докладом „Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств” матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конфер. студентів аспірантів та молодих вчених: Дніпропетровськ, 30 березня 2011 р. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2011. – С. 187-188.

Науковий керівник: Зав. навчальною частиною Сметаніна А.В

...

Випускниця Запорізької філії Європейського університету

Аскерова Юлія Євгенівна.

Публікація статті в науково-економічному журналі „Актуальні проблеми економіки” №9, 2010р.

О.Ф. Андросова, Ю.Є. Аскерова

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАНЬ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

У статті досліджено механізм обліку заробітної плати та нарахувань на неї. Надано пропозиції щодо внесення додаткових рахунків у план рахунків для полегшення обліку та аудиту нарахувань у фонд обов'язкового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, оскільки в літературі не існує однозначної думки щодо їх відображення. Ключові слова: заробітна плата, синтетичний облік, нарахування на заробітну плату, бухгалтерські регістри, план рахунків. Літ. 12.

...

Студентка заочного відділення Семенова Ольга, 
інвалід І групи, зайняла ІІІ місце у конкурсі організованого Міжнародним клубом „ДИСКУСІЯ ТАБУ” за підтримки Головного управління сім’ї та молоді м. Києва до Дня студента та Дня інвалідів у 2011 році.

...

Студентка 3 курсу заочного відділення Запорізької філії Європейського університету

Сулима Лілія Володимирівна

Учасник ІV Міжнародної науково – практичної конференції «БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ОЧИМА СТУДЕНТІВ»,
яка проходила в Європейському університеті 10 грудня 2010 року, м. Київ.

Науковий керівник – к.і.н., доцент Мосяков В.Я.