Ви є тут

Вітаємо Вас на сайті Запорізької філії Європейського Університету!

Герб Запорізької області

Філія Європейського університету в м. Запоріжжя була заснована в 1994 року на підставі наказу №57 „Про відкриття філіалу Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу” та рішення Запорізької міської Ради від 18.07.1994р. № 335, а з жовтня 2004 року – Запорізька філія (наказ Європейського університету №14/В2 від 30.08.2004р.).

Очолює філію Сметанін Олександр Олександрович. 

Навчання у філії здійснюється за кредитно-модульною системою згідно Болонського процесу, яка дозволяє студентам відповідно до структурно-логічних схем формувати свій індивідуальний навчальний план, обираючи навчальні дисципліни з інноваційної та вибіркової частини навчального плану.

Навчальний процес – це ключовий процес життєвого циклу університету, який забезпечує підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Девіз Європейського університету „Вчись працюючи” дає можливість органічно поєднувати набуття теоретичних знань з прицілом на практичну роботу під час проходження практики і після закінчення університету.

Навчання у Європейському університеті здійснюється на денному та заочному відділеннях за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” та “Спеціаліст” за основними напрямками підготовки:

  • Галузь 0305 - “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки - 6.030508 “Фінанси і кредит”
Напрям підготовки - 6.030509 “Облік та аудит
Напрям підготовки - 6.030504 Економіка підприємства”

  • Галузь 0305 - “Економіка і підприємництво”

Спеціальність 7.03050801 - “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими програмами)” 
Спеціальність 7.03050901 - “Облік та аудит” 
Спеціальність 7.03050401 - "Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності)

Філія має достатню кількість навчальних аудиторій, лекційних залів для проведення навчальних занять, комп’ютерні класи, читальні зали, бібліотеку. Бібліотечний фонд забезпечує студентів всією необхідною навчально-методичною та науковою літературою для проведення навчального процесу.