Ви є тут

Абітурієнту - основна інформація

Шановний абітурієнт

Графік роботи відбіркової комісії Європейського університету
1 липня - 31 серпня 2014 року

Дні роботи Години роботи
Понеділок - П'ятниця 9.00 - 18.00
Субота і неділя 10.00 - 15.00

69118, м. Запоріжжя, вул.40 років Перемоги, 27; тел. (061) 213-10-50

Вартість навчання:
Денна форма - 3500 грн. в семестр
Заочна форма - 3000 грн. в семестр
 

Приватний вищий навчальний заклад 
«Європейський університет»

ІV рівня акредитації
ліцензія АВ № 617459 від 18.04.2012 р.

Здійснює набір за 2 освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст за денною, заочною формами навчання на наведені нижче напрями підготовки та спеціальності.

При вступі на перший курс денної, заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету;

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роках.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Університеті. (таблиця 1).

Вступники, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» вступають за результатами співбесіди та оцінок з додатку до диплома. Випускники, які отримали диплом з відзнакою мають право на першочергове зарахування.

Студенти старших курсів можуть перевестись або відновитись у складі студентів Європейського університету після завершення семестрів (в період канікул) на підставі академічної довідки.

Таблиця 1.
Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань на зазначені напрями підготовки
Шифр галузі Найменування галузі знань Код напряму та напрям підготовки Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань Статус предмету
0305 Економіка та підприємництво 6.030504
Економіка підприємства
1. Українська мова та література.
2. Математика
3. Географія або історія України (За вибором)
Профільний
6.030508
Фінанси і кредит
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або історія України (За вибором)
Профільний
6.030509
Облік і аудит
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Географія або історія України (За вибором)
Профільний

Університет приймає на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», на базі здобутих знань відповідного напряму за скороченою програмою з таких спеціальностей денної та заочної форм навчання:

 • Економіка підприємства;
 • Фінанси і кредит;
 • Облік і аудит;

Прийом на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст», здійснюється за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

 • Фінанси;
 • Облік і аудит;
 • Економіка підприємства;

Пакет документів необхідних для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

 • Документи про освіту з додатком (оригінал і копія);
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;
 • Копія 1, 2, 11-ї сторінки паспорта;
 • Медична довідка 086-о;
 • Чотири фотокартки (3х4);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія військового квитка або приписного свідоцтва.

Форми навчання: денна, заочна.

Терміни навчання:
бакалавр: на денній формі — 4 роки, на заочній формі — 4,5 роки;
спеціаліст: 1 рік на денній і заочній формах.

Запрошуємо керівників структурних підрозділів підприємств, менеджерів організацій і установ та інших осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста і бажають підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень та отримати другу вищу освіту з акредитованих в університеті спеціальностей.
Термін навчання — 2 роки

Навчання в університеті платне. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

 • Навчальний процес в університеті організовано згідно Болонської декларації за кредитно-модульною системою;
 • Нові технології вивчення іноземних мов з І по V курси;
 • Навчально-практичні підрозділи університету підключені до інтернету;
 • Всі студенти залучаються до практичних занять у навчально-практичному комплексі університету, проходять стажування в банківських структурах та на індустріальних підприємствах міста;
 • Бібліотека;
 • Різноманітні курси: 
  • іноземної мови; 
  • комп'ютерні;
 • Оплата за навчання може здійснюватися щомісячно;
 • Навчання в кредит;
 • Бази відпочинку.

Правила прийому до вищого навчального закладу "Європейський Університет" в 2014 році

Додатки до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році:

69118, м. Запоріжжя, вул.. 40 років Перемоги, 27; тел. (061) 213-10-50