Ви є тут

Кафедри запорізької філії

Кафедра економіки та менеджменту

Рішенням Вченої Ради Європейського університету від 12 листопада 2003р. створена „Кафедра економіки та менеджменту”. Очолює кафедру – Станчевський Віктор Карпович , к.е.н., професор.

Кафедра здійснює фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030504 „Економіка підприємства”, спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 „Економіка підприємства”, 6.030601 "Менеджмент організацій".

При кафедрі працює циклова комісія з інформаційно-математичних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде науково-дослідницьку роботу за напрямами:

  • розвиток інвестиційних процесів в регіоні
  • проблеми ресурсозбереження технологій

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Рішенням Вченої Ради Європейського університету від 23 грудня 2006р. створена „Кафедра фінансів, обліку та аудиту”. Очолює кафедру – Семенюк Микола Михайлович, к.е.н., доцент.

Кафедра веде фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030509 „Облік та аудит” та спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси”.

При кафедрі працює циклова комісія з історико-правових дисциплін.

Основні напрямки діяльності кафедри:

  • проблеми розвитку фінансової системи України
  • проблеми гуманітарного розвитку України

Всі викладачі мають високий рівень кваліфікації, активно працюють над підвищенням свого науково-методичного рівня, мають досвід викладацької роботи в науково-дослідних та господарських установах. Всі дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечені робочими навчальними програмами розробки Європейського університету.

Робочі навчальні програми містять мету і завдання дисципліни, навчально-тематичний план вивчення дисципліни, зміст програми за темами, плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки знань студентів, перелік рекомендованої основної та додаткової літератури.